Pravidlá súťaže

•    súťaž prebieha v termíne od 15. 05. 2013 do 31. 08. 2013

•    do súťaže je možné zapojiť sa dvoma spôsobmi:
     a)    zaslaním čísla pokladničného bloku za nákup oblátok Horalky,
     b)    alebo zaslaním unikátneho kódu získaného od promoteamu Horalky po splnení zadaných úloh v rámci roadshow v turistických strediskách

•    číslo pokladničného bloku resp. unikátny kód môže súťažiaci zaslať dvoma spôsobmi:
     a)    zaslaním SMS na číslo 7007. Zaslaná SMS musí byť v tvare:
     Horalky(medzera)Číslo pokladničného bloku
     alebo Horalky(medzera)Číslo unikátneho kódu
     napr. Horalky 198
     b)    alebo prostredníctvom súťažného formulára v záložke „súťaž“

•    pre zapojenie do súťaže je súťažiaci povinný zakúpiť minimálne 5 ks oblátok Horalky 50g značky Sedita alebo 1 ks rodinného balenia Horalky (4+1) značky Sedita

•    súťažiaci je povinný si súťažný pokladničný blok uchovať pre potreby overenia v prípade výhry

•    každý súťažný pokladničný blok musí spĺňať všetky tri nasledujúce kritériá:
     a)    oblátky Horalky sú výlučne značky Sedita (iné nie sú prípustné),
     b)    boli zakúpené v požadovanom množstve,
     c)    boli zakúpené v rámci termínu trvania súťaže

•    žrebovanie týždenných výhier prebehne v termínoch 10.6., 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8., 26.8. a 2.9.2013, počas ktorých budú vyžrebovaní vždy piati výhercovia týždenného žrebovania

•    každý súťažiaci môže týždennú výhru vyhrať iba jeden krát. V prípade jeho opätovného vyžrebovania sa bude žrebovať nový výherca. Pri posudzovaní opätovného vyžrebovania sa berie do úvahy priezvisko a adresa trvalého pobytu

•    žrebovanie hlavných výhier prebehne dňa 10. 09. 2013

•    každý súťažiaci môže vyhrať iba jednu hlavnú výhru (hodnotovo vyššiu). V prípade jeho opätovného vyžrebovania, sa bude žrebovať nový výherca. Pri posudzovaní opätovného vyžrebovania sa berie do úvahy priezvisko a adresa trvalého pobytu

Plné znenie pravidiel súťaže